De 1000e!

Vandaag 12 mei 2021 heeft de duizendste een Florijn rekening geopend!

Het was een particulierenrekening, maar ook de bedrijven blijven zich aanmelden. Zoals net nog 020 Advocatuur, een advocatenkantoor in A’dam. Iedere dag melden zich nu 5, 6, 7 mensen en bedrijven aan, en ook die groei gaat steeds sneller. Het is een echte mijlpaal. De laatste maanden groeit de Florijn als kool, en het is ook duidelijk waarom: men ziet de donkere wolken samenpakken, boven de wereld economie.

Tevens heeft de Florijn de laatste tijd goede aandacht gehad, bijvoorbeeld een artikel in de Andere Krant, en in de Gezond Verstandkrant. En als laatste onze wervers, zeker ook in Amsterdam, wat wordt daar gepionierd.

Ontzettend bedankt aan alle rekeninghouders!

Open nu je rekening, hoe meer er nu aansluiten, hoe beter gewapend we zijn tegen de komende Krach.

Hoeveel Schade Heeft De KredietCrisis Veroorzaakt?

Volgens de meest conservatieve schatting heeft de Kredietcrisis minimaal 1000 milard (1 BILJOEN) Euro schade in Nederland alléén veroorzaakt. De schade wereldwijd moet eerder op 100.000 miljard (100 BILJOEN, 150% van het Wereld BBP) worden geschat.

(honderden miljarden stelen van werkende mensen is een jolige business. Onze Gerrit heeft er altijd schik in)

1000 Miljard? Zo veel?
Het is gemakkelijk na te rekenen. Er zijn drie grote schadeposten die mee moeten worden genomen in de berekeningen:
1. Gemiste economische groei/economische krimp als gevolg van de bankencrisis.
2. Bailouts.
3. Verloren gegaan vermogen.

Hier is een artikel uit 2013, waarin Willem Vermeend alarm slaat over het feit dat er tot dan toe al 7 jaar (!) geen economische groei is als gevolg van de kredietcrisis. We zijn inmiddels een aantal jaren verder, en nog altijd groeit de economie vertraagd. Pas dit jaar zal er, als we de regering mogen geloven (niet iets wat ik zou aanbevelen) er daadwerkelijk sprake zijn van echte groei.

Laten we zeggen dat er tien jaar geen economische groei is geweest. Gemiddeld. Dus soms wel een beetje, maar er zijn ook jaren van krimp geweest.

Tien jaar mensen. Tien jaar geen economische groei. De langjarige trend groei ligt in Nederland op ongeveer 2,5%. De economie had dus de laatste tien jaar 1,025^10 = 28% moeten groeien. 28% van 600 Miljard (het BBP) = 168 miljard Euro schade. PER JAAR. Dus over de afgelopen 10 jaar hebben we dus gemiddeld ongeveer 80 miljard euro minder inkomen (BBP) gehad, over 10 jaar gesproken praat je dan over ongeveer 800 Miljard Euro gederfde inkomsten voor de BV Nederland.

Hierbij moet ook nog worden aangetekend, dat dit verlies geheel gedragen is door de onderste 90% van de bevolking: de rijkste 10% zijn er namelijk, ondanks het ontbreken van economische groei, massief op vooruit gegaan de laatste jaren. En hoe rijker ze waren, hoe rijker ze zijn geworden.

En dit is natuurlijk ook het geheim van de KredietCrisis: de vernieting van waarde is één ding, maar het gaat natuurlijk om de herverdeling van waarde, van de werkende mensen naar de bezittende klasse.

De Bailouts
Dan Bailouts: in 2008 steeg de staatsschuld in één jaar van 250 miljard, naar 350. Dat was geheel te wijten aan Bailouts.

Bonusvraag: waar denkt u dat de Staat het geld vandaan heeft gehaald voor die Bailouts?
Antwoord: nou, ze hadden geen goed gevulde oude sok liggen: ze stonden al 250 miljard in het krijt bij de Bank. Ze hebben dat geld opgehaald op de kapitaalmarkt. Dat is wat ze gedaan hebben. Met andere woorden: ze hebben dat geld geleend van dezelfde banken als wie ze dat geld gingen geven om ze ‘te redden’.

Dat geld is nog steeds niet terug betaald. En zal ook niet worden terugbetaald. De Staatsschuld wordt nooit afgelost, het enige dat politici doen is de Staatsschuld kleiner laten worden ten opzichte van het BBP, door een laag begrotingstekort.

Dat betekent, dat we nu al tien jaar rente aan het betalen zijn over dat geleende bedrag. Aan dezelfde Banken als die de bailouts hebben ontvangen.

Ja, dat is wat hoor, dat Bankieren.

Terug naar de Bailout, want deze 100 miljard die in 2008 plompverloren bij de staatsschuld werd opgeteld, plus de rente die we daarover betalen, is slechts een deel van het verhaal. Zo is er bijvoorbeeld ook het volslagen criminele Europese Stabilisatie Mechanisme, waar de Staat voor 40 miljard in 2012 in ging, en waarvan het verdomd lastig is om de huidige stand te vinden. Maar die 40 miljard zijn we in ieder geval kwijt.

Opgeteld
We hebben het dus over 800 miljard gemiste economische groei, 140 miljard Bailouts, en ongeveer 20 miljard (and counting!) aan rente betaald over het bedrag dat we hebben geleend om de Banken te ‘redden’. Dat is samen al 960 miljard. Bijna 1 Biljoen.

We hebben het nog niet gehad over verloren gegaan vermogen. Denk bijvoorbeeld aan de slachting op de huizenmarkt. Pijn die ook geheel bij de leners is gelegd. De Banken hebben die zeepbel geblazen, maar de mensen die door de krach zijn verpletterd worden hun huis uit gegooid. De maatschappelijke kosten daarvan worden door de Bank doodleuk op de gemeenschap gewenteld, die met de brokken zit (uitkeringen, sociale woningbouw, etc).

Reken maar, dat het afgeschreven bedrag in de honderden miljarden loopt. En dat we dus conservatief schatten, als we de schade op 1.000 Miljard Euro schade houden.

Immateriële schade
En dat is alleen maar het geld. Wat dacht u van de honderdduizenden ZZP’ers die aan de kant zijn gezet in 2008, en jarenlang niet hebben kunnen werken? Of tegen de helft van het geld? Zonder ooit een cent WW te ontvangen, zonder zelfs in de werkeloosheidsstatistieken terug te worden gevonden?

Of die honderdduizenden mensen die tot op de dag van vandaag hun huis onder water hebben staan? Die nu al 10 jaar onder zware financiële druk leven?!

Hoeveel mensen hebben zelfmoord gepleegd? Zijn prematuur overleden als gevolg van de financiële stress? Hebben hun relatie zien stranden? Hoeveel mensen hebben het krijgen van kinderen uit moeten stellen? Hoeveel jonge mensen hebben 10 jaar van hun werkzame leven af zien gaan?

Collateral damage. Het wordt niet eens geteld.

Conclusie
En het hoogtepunt van het regeringsbeleid het afgelopen jaar? MKB’ers mogen nu geen plastic zakjes meer weggeven aan hun klanten. Is slecht voor het milieu. Moeten ze nu een paar dubbeltjes voor gaan rekenen. En als ze dat niet doen, dan komt de Staat langs en geven ze een totaal disproportionele boete.

Dit noemen ze regeren. Beleid maken.

Maar toen de Bankiers in 2008 ‘op het matje moesten komen’ bij het Parlement, stond dat leeghoofd van een Halsema te giebelen ‘oh, het is allemaal zo ingewikkeld, ik snap er niks van, ze moeten het allemaal maar even goed uitleggen, hihihi’.

Je weet gewoon niet meer of je moet lachen of huilen.

Natuurlijk is dit alles volkomen onacceptabel. Natuurlijk moeten alle top bankiers, inclusief Wellink en de hele directie van DNB, onmiddellijk worden gearresteerd en onafhankelijk van elkaar worden verhoord.  Dat spreekt écht helemaal vanzelf. En wat zeggen die lieden van de Staat en journaille daarover? “Ach nee, dat zou niet goed zijn voor de stabiliteit in het financiële systeem”.

“Too big to jail”, heet dat.

Kunt u zich dat voorstellen? Het is dus kennelijk goed voor de stabiliteit, als je de criminelen die deze schade hebben veroorzaakt ongestraft verder hun gang laat gaan. Zelfs Sipko Schat, die openlijk heeft toegegeven de LIBOR fraude voor de Rabo te hebben gerund, is vrolijk naar het publiek zwaaiend met een miljoen op zak met pensioen gegaan.

Het spreekt geheel vanzelf dat als je dieven hun gang laat gaan, dat ze weer gaan stelen. En dat blijkt ook: dit soort bankencrises hebben we namelijk al eeuwen. Het is zelfs hier in Nederland uitgevonden: de eerste mega bubble was die met Tulpenbollen, in 1637. Sindsdien hebben we tientallen van dit soort crises gehad, en het is gewoon wachten op de volgende. Dat is de realiteit.

Al dat geneuzel over ‘hervormingen’ en ‘strenge regulering’, om niet te spreken van dat debiele mantra ‘Europese samenwerking’, dat levert helemaal niets op, en is ook niet bedoeld om iets op te lossen: daar zijn dit soort plundertochten namelijk veel te lucratief voor.

Het is welbekend wat de laatste crisis heeft veroorzaakt: de ongecontroleerde derivatenhandel. En die is nog steeds ongecontroleerd, en compleet frauduleus, en zal ook de oorzaak zijn van de volgende ronde in de crisis.

En natuurlijk moeten de Banken de volledige schade vergoeden. Niet met een idiote boete die aan de Staat (en niet aan de slachtoffers) wordt betaald, en slechts een minimale fractie is van de gedane schade, maar direct aan de bevolking.

De bevolking krijgt 1 Biljoen van de Banken. One man, One share. Dat is een kleine €60 duizend euro per hoofd van de bevolking.

Laat de banken hun winsten van de komende twintig jaar vast daarvoor reserveren.

Anthony Migchels is voorzitter van Stichting De Florijn Nederland.
De Florijn is de eerste complementaire munt ter wereld, die op rentevrij krediet is gebaseerd, en inwisselbaar is voor Euro.
Hoe sneller we met z’n allen met Florijn gaan betalen, hoe sneller we allemaal een rentevrije hypotheek hebben. 
Echt waar, gewoon doen.
https://www.betalenmetflorijn.nl

Drie Redenen Waarom De Bank MKB Belangenorganisaties In De Zak Heeft

Wie je ook spreekt binnen het Midden- en Kleinbedrijf, ze hebben allemaal een hekel aan de Bank. De kredietvoorziening is slecht. De kosten hoog. Banken zijn bij uitstek onbetrouwbare partners, die door hun marktmacht, in het geval van problemen, kleine bedrijven gemakkelijk verpletteren. Ook de frauduleuze renteswaps, waarmee vele duizenden ondernemers door de Bank zijn genaaid, want dat zijn ze, heeft veel kwaad bloed gezet.

Toch blijkt van die aversie niets in de manier waarop de MKB belangenorganisaties zich tot de Bank verhouden. In tegendeel: het lijkt eerder dat ze Banken belangenorganisaties zijn.


Dat blijkt ook uit hun ‘standpunten‘: “we moeten oppassen dat onze banken, verzekeraars, pensioeninstellingen, private equityfondsen en trustkantoren niet voor altijd in het verdomhoekje blijven zitten. Daarvoor is de sector van té grote waarde voor onze economie.”

Ach gut……zitten die arme banken zo in het verdomhoekje? Sneu toch.

En welke ‘maatschappelijke waarde’ hebben we het eigenlijk precies over?! Banken trekken in Nederland per jaar 100 miljard Euro rente uit de economie. Een onvoorstelbaar bedrag, waar we letterlijk niets voor terug krijgen: banken produceren namelijk niets, rente is onverdiend inkomen, waar geen toegevoegde waarde voor de samenleving tegenover staat.

De kredietcrisis heeft in Nederland alleen naar schatting 500 miljard (!!!??!) schade veroorzaakt, maar niemand heeft zelfs de moeite genomen het uit te rekenen, laat staan er verhaal over te gaan halen.

Maar ook in de praktijk blijkt dat de MKB belangenorganisaties drukker zijn met de Bank, dan met het behartigen van de belangen van de ondernemers ten aanzien van de Bank.

Hier onze top drie van voorbeelden:

1. De PIN
Waarom eigenlijk de PIN?

Tuurlijk, we horen al die verhaaltjes over hoe ‘veilig’ het is. En hoe ‘makkelijk’. Echt gemak is er niet: contant betalen, of pinnen, eerlijk is eerlijk, het is om het even. Bij contant moet je geld uit de muur halen (eigenlijk zou je het sowieso niet op een Bank moeten laten staan), maar dat ‘ongemak’ wordt gecompenseerd doordat de PIN het met zekere regelmaat niet doet. Bij stroomstoringen bijvoorbeeld.

Maar ‘veilig’? Grote kolder. Geld op de Bank is NIET veilig. Dat is in 2008 overduidelijk gebleken, toen de belastingbetaler de Bank en de onverstandige lieden die geld op de Bank hadden staan moesten ‘bail outen’. Dat gaat niet nog een keer gebeuren: uit de beleidsstukken van Banken en overheden blijkt zonneklaar dat in het vervolg depositohouders zullen moeten betalen, als ze weer door de Bank gefopt worden door ‘failliet’ te gaan. Veel geld op bankrekeningen laten rondslingeren is uitermate onverstandig, en gezien de enorme schade die banken met de Kredietcrisis hebben veroorzaakt, zonder daar ook maar een zelfs lichte prijs voor te hebben moeten betalen, zou iedereen flink achter z’n oren moeten doen krabben.

Het zou evident moeten zijn, dat zowel bedrijven als particulieren er zeer onverstandig aan doen zich zo afhankelijk van de Bank te maken voor zoiets fundamenteels als het dagelijkse betalingsverkeer. Banken kunnen landen chanteren door bailouts te eisen (‘anders heeft straks niemand meer geld om te betalen, en stort de economie in’) en dat doen ze geregeld. Het spreekt vanzelf dat dit een onacceptabele situatie is, zowel voor Nederland als land, als haar bedrijven en inwoners. Cyprus staat niet op zichzelf. Zelfs de Amerikaanse overheid werd in september 2008 op deze wijze gechanteerd, en stelde toen in paniek 700 miljard dollar ter beschikking aan duidelijk criminele organisaties.

Ondernemers gaan te gemakkelijk mee in dat verhaal over ‘makkelijk’ en ‘veilig’. Zo speelt er al jaren een structureel tekort aan muntgeld bij met name de kleine bedrijven: Banken houden dat kunstmatig schaars, door veel te veel te rekenen voor wisselen. Op die manier creëren ze problemen, die dan ‘opgelost’ kunnen worden met wat ze toch al wilden: de PIN. We moeten ze daarvoor niet belonen.

En wat is de echte agenda? Om ons met handen en voeten te binden, natuurlijk.
Vanuit de Staat, en over de combine van Papa Bank en Mama Staat komen we zeker nog te spreken, is de agenda ook zonneklaar: Big Brother wil alles weten, en gewone mensen mogen niet zonder Staatstoezicht transacties doen.

De onervareren zeggen dan: ‘maar je hebt toch niets te verbergen?’, waarop de ervarene antwoordt: ‘maar ze hebben er helemaal niets mee te maken!’. En zo is het. Het idee dat volwassen mensen Staatstoezicht nodig hebben, dat de Staat het ‘recht’ heeft doorgaand steeds dieper in te grijpen in de dagelijkse activiteiten van mensen, dat is iets waar we onderhand echt van af mogen.

Als die Staat nou nog een beetje betrouwbaar was, een beetje de indruk wekte namens de bevolking te opereren, was het wellicht nog tot daar aan toe, maar de Staat is geen familie. Geen vriend. Het is een uitvoerend orgaan van het Grootkapitaal, en niets anders.

Ook hoor je ‘maar iedereen moet belasting betalen, en dat mag best gecontroleerd worden’. Klinkt plausibel. Jammer, alleen, dat het echt kolder is. Nederland is een internationaal belastingparadijs voor de ultrarijken en multinationals. Tienduizenden multinationals hebben hier brievenbusfirma’s omdat ze hier geen belasting hoeven te betalen. Multimiljonairs en miljardairs hebben goeie adviseurs, en dan hoef je in Nederland geen cent aan de fiscus kwijt te zijn.

Nee, belasting betalen is echt voor ‘the little people’, en dat wij helemaal met de billen bloot moeten zodat de Belastingdienst gegarandeerd is van ‘zijn’ ‘pound of flesh’?! Nee, bedankt.

In Duitsland, waar men met het Nationaal Socialisme en de Stasi te maken heeft gehad, en dus niet zo naïef is over de ‘goede bedoelingen’ van ‘onze’ ‘nanny state’, is er grote weerstand tegen de internationale druk van het Bankierskartel tegen contant geld. We zouden van hun gezonde verstand moeten leren.

Ondernemers moeten zich niet gek laten maken door het PIN gedoe, en zowel zelf zoveel mogelijk contant betalen, als hun klanten heropvoeden.

Het is daarom heel vreemd, dat de MKB Belangenorganisaties overduidelijk de PIN pushen, tégen de belangen van de ondernemers in, namens de Banken.

2. De weigering van de belangenorganisaties het financieringsvraagstuk serieus te nemen.
Al decennia, als het niet langer is, is duidelijk dat de Banken simpelweg wanpresteren als het gaat om het financieren van het MKB.

Veel te weinig krediet, veel te duur, veel te veel rompslomp, wanstaltige toestanden bij ‘Bijzonder Beheer’, en overduidelijke desinteresse bij de Bank.

De reden hiervoor is een publiek geheim: het Bankierskartel bezit de meeste MultiNationals, en wil dus dat zij de concurrentie slag met het MKB winnen.

In de economie geldt een keiharde wet: ‘hij met de laagste kapitaalkosten wint’. Het MKB heeft echter, door de Bank, die veel meer tegen veel lagere rentes leent aan grote bedrijven, structureel veel te hoge kapitaalkosten. Zonder dit voordeel zouden grote bedrijven nauwelijks kunnen bestaan: ze opereren veel te inefficiënt in de markt, in vergelijking met flexibele kleine bedrijven. Maar hun kunstmatig lage kapitaalkosten compenseert dit.

Zeker sinds het uitbreken van de kredietcrisis is de kapitaalschaarste alleen maar nijpender geworden. Toch blijven belangenorganisaties weigeren dit probleem serieus te nemen, laat staan er effectief tegen te lobbyen, laat staan om de alternatieven, die er wel degelijk zijn, te omarmen en verder te ontwikkelen.

3. De kritiekloze steun voor EU en Euro
Enerzijds hebben MKB belangenorganisaties de mond vol over ‘regeldruk’, anderzijds aanbidden ze allemaal de EU, die een onvoorstelbare, en debiliserende, regeldruk met zich meebrengt, opgelegd door onzichtbare, ongekozen, ongewilde technocraten, die druk belobbyt worden door de Banken en Multinationals in Brussel, waar het MKB geen toegang heeft.

En dat terwijl het MKB zijn meeste omzet gewoon lokaal/regionaal haalt. Het MKB heeft dus belang bij versterking van lokale economie en voorzieningen, terwijl het Globalisme juist gedreven wordt door de Banken en de Multinationals.

Bovendien blijkt consequent uit referenda zowel in Nederland, als in de rest van Europa, dat de bevolking, waar de gemiddelde MKB’er zeker ook bijhoort, niets wil hebben van verdere Europese expansie. In tegendeel. Vrijblijvend samenwerken, prima, géén verdere soevereiniteitsoverdracht naar Brussel, dat is de overduidelijke lijn die de Europese burger wil.

En dan de Euro. Er is toch niemand die met droge ogen nog gaat beweren dat we ‘erop vooruit zijn gegaan’ met de Euro?! Toch?

Nou, Mark Rutte durft het best. En de MKB belangenorganisaties ook. Vreemd hoor.

Conclusie
De vraag voor wie de MKB Belangenorganisaties echt werken, mag best gesteld worden. We zien vooral algemeenheden en platitudes, maar geen werkelijke analyse van de problematiek van de gewone ondernemer. Schaars kapitaal. Duur kapitaal. Keiharde concurrentie vanuit het Grootbedrijf. Desinteresse vanuit de Staat, die liever zaken doet met de multinationals.

We zien een algeheel gebrek aan kritische analyse en proactief lobbywerk aangaande deze fundamentele issues.

Maar ondernemers ondernemen omdat ze graag dingen in eigen hand houden. Hun bedrijven bestaan niet bij de gratie van de Bank, de Staat, of de belangenorganisaties, maar bij de gratie van hardwerkende, creatieve ondernemers, en hun klanten en medewerkers.

In de markt worden allerlei werkelijke alternatieven voor bankieren ontwikkeld. Er moet nog een hoop gebeuren, maar het vertrouwen in de gevestigde orde is om heel goede redenen historisch laag.

Het wordt tijd dat de Belangenorganisaties hun naam waar gaan maken, en de échte issues eens aan gaan pakken.

Anthony Migchels is voorzitter van Stichting De Florijn Nederland

Persbericht

Persbericht
Arnhem, 21 september 2016

Embargo: geen

Lancering van ‘De Florijn’, hét geld van de toekomst!
Eerste complete complementaire munt ter wereld gaat van start in Nederland

Op 22 september 2016 lanceert Stichting de Florijn Nederland ‘De Florijn’ in De Winkel van Sinkel aan de Oude Gracht in Utrecht. De Florijn is de eerste munt ter wereld die alles biedt wat we van modern geld verwachten. Rentevrij krediet, inwisselbaar voor Euro, géén speculatie, en beschikbaar voor zowel consumenten als bedrijven. De Florijn biedt een krachtig en eerlijk antwoord op de doorgaande crisis, maar bijvoorbeeld ook op de 95 miljard Euro rente die banken jaarlijks uit de Nederlandse economie trekken.

Volgens voorzitter Anthony Migchels is De Florijn een doorbraak in complementair geld. Alles is gericht op laagdrempelig, eenvoudig en praktisch gebruik in de reële economie. De Florijn versterkt met name het MKB en consumenten. Betalen met Florijn is altijd voordeliger dan betalen met de Euro en is bovendien kinderlijk eenvoudig met de smartphone, laptop, tablet of PC. Consumenten die met de Florijn betalen hebben altijd minimaal 5% korting, die op kan lopen tot wel 20%.

Migchels : “Hoe meer en vaker mensen betalen met De Florijn, hoe meer en sneller voordeel iedere deelnemer ervan heeft, en hoe kleiner de afhankelijkheid van de Euro en banken.”

Er zijn vóór de officiële lancering al zo’n 250 rekeninghouders geregistreerd, waaronder veertig bedrijven.

Over Stichting De Florijn Nederland
Stichting de Florijn bevordert rentevrije economie. Zij opereert professioneel, maar not-for-profit, in het algemeen belang. Naast de Florijn ontwikkelt de Stichting verschillende nieuwe diensten die mensen en bedrijven minder afhankelijk maken van banken, en hun koopkracht vergroot.

Stichting De Florijn Nederland

Steenstraat 108
6828 CP Arnhem
KvK-nummer 63467836
https://www.betalenmetflorijn.nl

Contactpersoon: 
Anthony Migchels
anthony@betalenmetflorijn.nl
M +31 (0)68 750 6223

Noot voor de redactie:
Voor beeldmateriaal, toelichting, interviews en bijwoning van de lancering, neem contact op via:
anthony@betalenmetflorijn.nl
M +31 (0)68 750 6223

De Florijn gaat 22 september officieel open!

Update: Het feest gaat in De Winkel van Sinkel aan de Oude Gracht 158 in Utrecht plaatshebben!

22  september is de grote dag: dan gaat de Florijn officieel open en zal Nederland de voordelen van rentevrij geld eindelijk gaan ervaren!

Graag nodigen we iedereen van harte uit dit heuglijke feit te vieren op donderdag 22 september vanaf 19:30 uur. De locatie maken we nog nader bekend.We starten met een kort maar krachtig officieel gedeelte, waaronder de opening van de Florijn door Ad Broere.

De rest van de avond houden we graag informeel. Tijdens de receptie bieden we je de mogelijkheid om vragen te stellen, je in te schrijven voor de Florijn, of om gewoon kennis te maken.

Meld je nu vast aan

Betaalapp in beta!

Met enige trots presenteren wij onze ‘betaalapp': het is nu mogelijk om supereenvoudig met de smartphone te betalen via onze elegante betaalapp.

We zijn nu nog heel even (twee weken) in bèta, en we horen graag uw reactie. Met name alle verschillende platformen kunnen nog wel eens wat afwijking tonen, dat heeft wat finetuning nodig. Dus schroom niet ons te berichten als u merkt dat de app op uw telefoon niet goed werkt! Vermeld graag wat voor telefoon, OS, en browser u gebruikt, dan kunnen we de zaak voor alle platformen goed instellen.

Frontier World Doet Mee!

Gisteren was Anthony bij Herman Hegge van Frontier World.

Frontier is bij velen bekend vanwege de Frontier Events en natuurlijk de winkel zelf. Zij verkopen een fantastische collectie boeken, van Piketty’s ‘Capital in the 21st century’ tot een uitgebreide collectie met betrekking tot natuurlijke geneeswijzen. Daarnaast bieden zij een flinke collectie voedingssuplementen en superfoods. Een heerlijk plekje om te grasduinen.

Frontier biedt 10% (!) korting voor iedereen die met Florijn komt betalen!

Zij kunnen op bestelling alle (courante) boeken leveren.

Hun website is: http://www.frontierworld.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/frontierworld


FrontierworldDe Frontier Bookshop aan de Marnixstraat 82

Open Vandaag Nog Uw Rekening

De ‘bottom line': de grote meerderheid van de Nederlanders komt regelmatig geld tekort.

Hoe dat komt, daarover heeft iedereen z’n eigen mening. Wij ook, maar dat is niet belangrijk. Wat telt is dat de Florijn drie dingen belooft:

1) Betalen met Florijn is ALTIJD voordeliger dan betalen met Euro.

Of u nu met profiteert van de korting op het Wisselkantoor, of dat u gebruik maakt van uw krediet ruimte (en ja, particulieren zullen ook die mogelijkheid krijgen).
2) Hoe groter het deel van uw maandelijkse uitgaven u met Florijn betaalt, hoe minder geld u tekort zal komen.

3) Hoe meer iedereen met Florijn betaalt, hoe meer mensen steeds meer zullen ervaren dat zij minder geld tekort komen.

Magie?

Nee. Geld zoals het bedoeld is. Rentevrij.

Wacht niet af. Open uw rekening vandaag.

Eerste Werver Bijeenkomst in Amsterdam

Donderdag 10 december 20:00 komen we in Amsterdam samen voor de eerste werver-bijeenkomst.

Kennis maken, informatie en vragen delen over hoe we er tegen aan gaan om de Florijn breed geaccepteerd te krijgen.

Heb je interesse om er bij te zijn? Neem dan contact met ons op.

De definitieve locatie volgt nog.

Meer weten over werven voor de Florijn?

Het is begonnen

In Amsterdam heeft de eerste ondernemer zich aangesloten bij het Florijn-netwerk: Klaver Tweewielers.

U vindt de winkel van Edwin Klaver aan de Baarsjesweg en kunt daar vanaf nu dus met Florijn betalen.

Mocht u een nieuwe fiets nodig hebben, of loopt uw ketting aan: Florijn kost momenteel slechts € 0,80 in het wisselkantoor. Dat betekent bijvoorbeeld een tientje korting op een nieuw slot van € 50,-.Edwin Klaver

De eerste Florijnen zijn in omloop: F 4,95. Dit is het begin van iets heel moois!